projekt:
12 ŘRD HORNÍ BRÁNA

PD:
1980

investor:
soukromí investoři

realizace:
1980-2

objem:
2 mil. Kč/ŘD

popis:
Citlivé usazení do terénu a skladba oceněna v soutěži v Torontu za urbanistický počin, pozemky cca 600 m2.