projekt:
V KOŠÍKU

PD:
1993

investor:
Dagmar a Ivan Havlovi

realizace:
1994

objem:
3 mil. Kč

popis:
Výpočet a konstrukční část třípodlažní novostavby dřevěné věže pro vědeckého pracovníka ve spolupráci s arch. Alenou Šrámkovou, věž spojovacím krčkem propojena s chalupou.