projekt:
RD MAŘÍŽ

PD:
2002

investor:
Alena Schulz

realizace:
2003

objem:
3,5 mil. Kč

popis:
Rekonstrukce polozbořeného statku pro potřeby bydlení výtvarnice, která zde má i malířský ateliér, se shlédla v Gaudího interiérech - točené cihelné sloupy.